ARCHIDIECEZJA POZNAŃSKA

PARAFIA MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ
W POZNANIU

SPRAWY POGRZEBOWE

Należy pamiętać, że każdy zgon musi być odnotowany w księdze zgonów parafii, do której należał zmarły (w której mieszkał). Jako ludzie wierzący wyznajemy, że nasi bliscy choć umierają na tym świecie, to jednak żyją życiem wiecznym w Bogu. Ta myśl nam przyświeca, gdy zgłaszamy zgon bliskiej nam osoby.
Jeżeli pogrzeb ma się odbyć na cmentarzu komunalnym, to termin i godzinę pogrzebu należy ustalić w zakładzie pogrzebowym. Jeżeli na cmentarzu parafialnym, to należy udać się do biura cmentarnego lub telefoniczni uzgodnić termin i godzinę pogrzebu. 
Następnie należy udać się do biura parafialnego, w celu ustalenia z kapłanem w parafii terminu i godziny Mszy św. pogrzebowej. 
Do biura parafialnego należy dostarczyć:
- akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).Jeżeli pogrzeb ma się odbyć na Cmentarzu Parafialnym na Górczynie, to należy udać się najpierw do biura cmentarnego na Górczynie, a dopiero później do biura parafialnego. Biuro cmentarne na Górczynie (tel. 61 866 23 14) jest czynne:- w poniedziałki 9.00-15.00,- od wtorku do piątku 9.00-13.00.Nic cenniejszego nie możemy podarować naszym zmarłym jak ofiarę Mszy św. Św. Monika powiedziała: „Nieważne gdzie pochowacie moje ciało – ważne, abyście pamiętali o mnie przy Ołtarzu Pańskim”. W naszej parafii w Dzień Zaduszny 2 listopada odprawiamy Mszę św. za zmarłych w minionym roku (rodziny zmarłych powiadamiane są o tej Mszy św. listownie). Powinniśmy modlić się za naszych najbliższych zmarłych – zostawiamy wymienianki, ofiarujemy odpusty, zamawiamy Msze św. za najbliższych.

DOKUMENTY DO POGRZEBU

D o biura parafialnego należy dostarczyć:
- akt zgonu wydany przez Urząd Stanu Cywilnego,
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

BIURO CMENTARZA NA GÓRCZYNIE

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 
9:00 - 15:00

Od wtorku do piątku:
9:00 - 13:00

Numer telefonu


61 866 23 14