Bierzmowanie

Troska o przygotowanie do sakramentu bierzmowania należy do wspólnoty parafialnej, zwłaszcza do rodziców, którzy przez przykład życia i posłuszeństwo Bożemu prawu wprowadzają kandydatów w atmosferę dojrzałej wiary. Aby kandydat do bierzmowania był świadom obowiązków wynikających z bierzmowania, sakrament ten jest udzielany młodzieży uczęszczającej do trzeciej klasy gimnazjum. Parafia zamieszkania jest właściwym miejscem udzielania sakramentu bierzmowania. W sytuacjach wyjątkowych może się odbyć poza parafią, jednak zawsze za wiedzą i zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania kandydata i trwa dwa lata. Program przygotowania realizowany jest przez uczestnictwo w Mszach św. i nabożeństwach, katechezy sakramentalne według programu diecezjalnego (różniącego się od programu szkolnego), udział w rekolekcjach i dniach skupienia. W naszej parafii za przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania odpowiedzialny jest ks. wikariusz Maciej Wegner.

Sakrament bierzmowania udzielany jest przez księdza Biskupa w wyznaczonym dla danej parafii terminie (w naszej parafii z reguły na wiosnę każdego roku). W sytuacji, gdy w danym roku przewidziana jest wizytacja kanoniczna, sakrament bierzmowania jest udzielany w ramach wizytacji.

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu bierzmowania:

- metryka chrztu,

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,

- w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechezy uzupełniającej.

Ze względu na ścisły związek bierzmowania z pozostałymi sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, zaleca się, aby świadkami bierzmowania byli rodzice chrzestni. Świadkiem bierzmowania zamiast rodziców chrzestnych może być inna osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest praktykująca i prowadzi życie według zasad wiary. Świadkami bierzmowania nie mogą być rodzice.

 

SPOTKANIE DLA MŁODZIEŻY PRZYGOTOWUJĄCEJ SIĘ DO BIERZMOWANIA

czwartek, 20 lutego o godz. 18.30 w domu katolickim

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

Nr konta parafialnego: 

11 1020 4027 0000 1402 0031 6547

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZ

ks. Maciej Wegner

tel. 61 864 30 66

DO POMOCY DUSZPASTERSKIEJ

ks. Piotr Kuś

ks. dr Marcin Czujek