Bierzmowanie

Troska o przygotowanie do sakramentu bierzmowania należy do wspólnoty parafialnej, zwłaszcza do rodziców, którzy przez przykład życia i posłuszeństwo Bożemu prawu wprowadzają kandydatów w atmosferę dojrzałej wiary. Aby kandydat do bierzmowania był świadom obowiązków wynikających z bierzmowania, sakrament ten jest udzielany młodzieży uczęszczającej do trzeciej klasy gimnazjum. Parafia zamieszkania jest właściwym miejscem udzielania sakramentu bierzmowania. W sytuacjach wyjątkowych może się odbyć poza parafią, jednak zawsze za wiedzą i zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania.

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania kandydata i trwa trzy lata. Program przygotowania realizowany jest przez uczestnictwo w Mszach św. i nabożeństwach, katechezy sakramentalne według programu diecezjalnego (różniącego się od programu szkolnego), udział w rekolekcjach i dniach skupienia. W naszej parafii za przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania odpowiedzialny jest ks. wikariusz Grzegorz Konieczny, którego wspiera w tym zadaniu diakon odbywający praktykę duszpasterską.

Sakrament bierzmowania udzielany jest przez księdza Biskupa w wyznaczonym dla danej parafii terminie (w naszej parafii z reguły na wiosnę każdego roku). W sytuacji, gdy w danym roku przewidziana jest wizytacja kanoniczna, sakrament bierzmowania jest udzielany w ramach wizytacji.

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentu bierzmowania:

- metryka chrztu,

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,

- w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechezy uzupełniającej.

Ze względu na ścisły związek bierzmowania z pozostałymi sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego, zaleca się, aby świadkami bierzmowania byli rodzice chrzestni. Świadkiem bierzmowania zamiast rodziców chrzestnych może być inna osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest praktykująca i prowadzi życie według zasad wiary. Świadkami bierzmowania nie mogą być rodzice.

Msze święte

w niedziele i święta:

7.00 – 8.00 – 9.30 – 11.00

(w kościele i dla dzieci w kaplicy) – 12.15 – 15.00 (z wyjątkiem lipca i sierpnia) – 19.00

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 – 18.00 (od października do marca) 19.00 (od kwietnia do września)

Sakrament pokuty

w dni powszednie:

7.00 – 8.00 oraz pół godziny przed wieczorną Mszą św., a także w każdy czwartek od 9.00 do wieczornej Mszy św.

w niedziele i święta:

15 minut przed każdą Mszą św.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

od poniedziałku do soboty:

7.30 - 8.00

oraz w każdy czwartek:

od 8.30 do wieczornej Mszy św.

Dane adresowe

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu

ul. Głogowska 97

60-265 Poznań

tel. 61 866 87 38

PROBOSZCZ

ks. prałat Eugeniusz Antkowiak

tel. 61 866 87 38

WIKARIUSZE

ks. Maciej Wegner

ks. Grzegorz Konieczny

tel. 61 864 30 66